Podstawowe elementy języka Borland Pascal 7.0


1. Symbole podstawowe

       Alfabet języka Borland Pascal, tj. zbiór znaków, za pomocą których zapisuje się programy w tym języku zawiera:

2. Słowa kluczowe

and end nil shr
array file not string
asm for object then
begin function of to
case goto or type
const if packed unit
constructor implementation procedure until
destructor in program uses
div inline record var
do interface repeat while
downto label set with
else mod shl xor

3. Dyrektywy

4. Identyfikatory (nazwy)

       Identyfikatory (nazwy) służą do oznaczenia programów, stałych, zmiennych, typów, podprogramów i innych elementów występujących w programie.
       Identyfikatorem nazywamy ciąg liter i cyfr zaczynający się od litery. Liczba znaków identyfikatora może być dowolna, lecz tylko pierwsze 63 znaki są znaczące.
       Predefiniowane identyfikatory służą do oznaczania stałych, zmiennych, funkcji, procedur, typów, itp., które zostały zgrupowane w modułach standardowych, których nazwy są też predefiniowane.

5. Liczby

       W języku Borland Pascal rozróżnia się liczby całkowite i rzeczywiste.

       Liczby całkowite zapisuje się jako ciąg cyfr w systemie dziesiętnym lub szesnastkowym, ewentualnie poprzedzony znakiem + lub - . Ciąg cyfr w systemie szesnastkowym poprzedzony jest znakiem $ (dolar).

Zakresy liczb całkowitych:
- krótkie [-128, 127] [-27 , 27 - 1],
- normalne [-32768, 32767] [-215, 215 -1],
- długie [-2147483648, 2147483647] [-231, 231 -1],
- bajtowe [0, 255] [0, 28 -1],
- słowowe [0, 65535] [0, 216-1].

       Liczby rzeczywiste zapisuje się w postaci:
znak, cyfry części całkowitej, kropka, cyfry części ułamkowej
lub
mantysaEcecha         L = mantysa * 10cecha

Zakresy liczb rzeczywistych:
- normalne [2.9E-39, 1.7E38],
- pojedynczej długości [1.5E-45, 3.4E38],
- podwójnej długości [5.0E-324, 1.7E308],
- rozszerzone [1.9E-4951, 1.1E4932],
- typu comp [0, 9.2E18] [-263 +1, 263 -1].

6. Łańcuchy

        Łańcuch to ciąg symboli podstawowych i innych znaków dostępnych na klawiaturze (rozszerzony kod ASCII) zawartych pomiędzy apostrofami. Występowanie w łańcuchu apostrofu oznacza się podwójnym apostrofem. Litery małe i duże są rozróżniane. Długość łańcucha nie może przekroczyć 255 znaków.
Jeżeli łańcuch zawiera tylko 1 znak, to nazywa się go literałem znakowym.

7. Separatory

Separatorami są: